news-SolidWorks-site-web

‘SolidWorks’ จัดเป็นโปรแกรมประเภท ‘Solid modeling CAD’ โดยโปรแกรมตัวนี้ ได้ออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1997 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ‘SolidWorks’ มีวิศวกรจากทั่วโลกใช้งานมากถึง 2 ล้านคน มีบริษัทที่ใช้ ‘SolidWorks’ ในการออกแบบมากกว่า 165,000 แห่ง ย้อนไปในปี ค.ศ. 2011 โปรแกรม ‘SolidWorks’ มียอดจำหน่ายสูงถึง 483 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นโปรแกรมที่สามารถทำได้ทั้งการเขียนแบบและออกแบบ โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างขึ้นมา เพื่อใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมไปถึงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล 3 มิติ ซึ่งช่วยสร้างผลงานชั้นเยี่ยมออกมามากมาย

‘SolidWorks’ โปรแกรมของนักออกแบบจากทั่วโลก

ในปัจจุบันนี้ ‘SolidWorks’ ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และมีการอัปเดตพร้อมปรับปรุง Version ใหม่ๆ อยู่เสมอ นี่จึงทำให้ ‘SolidWorks’ ขึ้นแท่นกลายมาเป็นซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด สำหรับ ‘SolidWorks’ เวอร์ชั่นปัจจุบัน คือ ‘SolidWorks 2019’ สำหรับคุณสมบัติที่นำมาใช้งานของ ‘SolidWorks’ มีดังนี้…

  • Standard – ช่วยเพิ่มระดับความรวดเร็วในการออกแบบ พร้อมอำนวยคุณประโยชน์ทางด้านการออกแบบ ในระบบ 3D เพื่อการแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ พร้อมสร้างชิ้นส่วนตามต้องการได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งรวมไปถึงองค์ประกอบการวาด Drawing 2D ด้วยการใช้เครื่องมือพิเศษ เช่น งานโลหะ, งานเชื่อม, พื้นผิวรวมทั้งเครื่องมือเกี่ยวกับแม่พิมพ์ จากเครื่องมือที่มีประโยชน์เหล่านี้ จะเข้ามามีส่วนช่วยให้คุณทำงานออกแบบดีสุดและตรงใจ
  • Professional – สร้างข้อมูลโดยอยู่บนข้อมูลพื้นฐาน โดยมีการยกระดับความสามารถทางด้านการออกแบบ, การจัดการเอกสาร, การแสดงผล, การออกกแบบอัตโนมัติ, ขั้นตอนเช็คการวาด Drawing รวมทั้งส่วนประกอบย่อยที่มีความซับซ้อนต่างๆ ก็ทำได้ทั้งสิ้น
  • Premium – คือ การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการออกแบบ 3D ด้วยการเพิ่มความสามารถที่มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น, ทรงพลังมากขึ้น อีกทั้งยังระดับความสามารถในการตรวจสอบการออกแบบ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานเข้ากันได้กับ ECAD/ MCAD , ทำวิศวกรรมย้อนกลับ รวมทั้งการทำงานของลวด ตลอดจนการกำหนดเส้นทางท่อต่างๆ ซึ่งมีความละเอียดซับซ้อนในขั้นสูง

นอกจากการทำงานทั้ง 3 ระดับที่เราได้กล่าวมา ‘SolidWorks’ ก็ยังมี Multi-Product ที่เข้ามาเป็นส่วนเสริมในการทำงานให้ทรงประสิทธิภาพมากขึ้น คือ

  • Simulation โปรแกรมจำลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการสร้างชิ้นงานจริง
  • Electrical โปรแกรมออกแบบทางด้านระบบไฟฟ้า
  • PDM – จัดเป็น Software ซึ่งช่วยจัดการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากให้กลายเป็นระเบียบ
  • Composer – มีหน้าที่ช่วยสร้างเอกสารในรูปแบบภาพ
  • Exalead Part – โปรแกรมที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ เพื่อลดความสลับของข้อมูลสำคัญที่อาจจะเกิดขึ้น
  • Model Based Definition – เครื่องมืออ่านชิ้นงานในรูปแบบ 3 มิติ
  • Visualize – จัดเป็นโปรแกรมสร้างกราฟิกซึ่งมีคุณภาพสูง