ขั้นตอนในการสร้าง Animation 2D มีมากมายหลากหลายขั้นตอน ในวันนี้เราจึงจะมาบอกเล่าข้อมูลพื้นฐานของการสร้าง Animation 2D เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เอาไปฝึกฝนพัฒนาตัวเองกันก่อน

Animation คืออะไร

เป็นการทำงานของกระบวนการในแต่ล่ะเฟรม ซึ่งถูกสร้างขึ้นต่างกันทีละเฟรม แล้วจึงนำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน หรือทำการฉายภาพเหล่านั้นให้เกิดความต่อเนื่องนั่นเอง สามารถทำได้หลายวิธี เช่น คอมพิวเตอร์ , ภาพถ่าย , รูปวาด เป็นต้น นำภาพเหล่านี้มาฉายด้วยความเร็วเริ่มตั้งแต่ 16 เฟรม/วินาทีขึ้นไป เราก็จะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวในที่สุด

การวาดเส้น

การวาดเส้นสำหรับการทำงานด้าน Animation 2D นั้นถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่ง แม้แต่งาน Animation 3D ก็จำเป็นต้องมีพื้นฐานการ Drawing เพื่อใช้ในการออกแบบตัวละคร ,  ฉาก , ภาพเพื่อการนำไปขึ้นเป็นโมเดล  นอกจากนี้ยังต้องนำทักษะการวาดเส้น เพื่อเป็นไกด์สำหรับการ Animate อีกด้วย และงาน Animation 2D  จำเป็นต้องมีพื้นฐานวาดเส้นที่ดี เพราะเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากต้องวาดเกือบทุกขั้นตอน เลยทีเดียว ไม่ว่าจะวาดด้วยกระดาษหรือวาดในคอมพิวเตอร์ก็ตาม

Solid Drawing

จากการทำ Animation 2D  ก่อนจะลงสีให้กับภาพ ก็ต้องมีการตัดเส้นก่อน เนื่องจากจะทำให้ได้เส้น outline สวยงามคมชัด ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้ทักษะของผู้วาดเป็นอย่างมาก โดยมาจากพื้นฐานของการวาดในข้อแรกนั่นเองถ้าสามารถทำให้เห็น outline ได้อย่างชัดเจนมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้ชิ้นงานนั้นมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

Appeal

เสน่ห์ของตัวละครที่ไม่เหมือนใคร ใช้ในการดึงดูดให้คนดูตกหลุมรัก โดยเสน่ห์ของตัวละคร เริ่มตั้งแต่การออกแบบตัวละคร, อุปนิสัย, ลักษณะท่าทาง, บุคลิกเฉพาะตัว , การแต่งกาย ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องสื่อออกมาอย่างชัดเจน จนคนดูสัมผัสได้ รู้สึกคล้อยตาม เกิดความรู้สึกเชื่อว่าตัวละครนั้นมีอยู่จริง

Exaggeration

หลายๆ คนอาจเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าการสร้าง Animation 2D  คือการแสดงให้ตัวละครเน้น over action เยอะๆ แต่ความจริงแล้ว มันคือการเน้นให้ Animation 2D ของเรามีความโดดเด่น เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ผู้ชมสามารถรับรู้ได้ทันทีว่าตัวละครนี้กำลังรู้สึกอะไร หรือกำลังทำอะไร ซึ่งสามารถดูได้จาก ท่า pose , กริยาท่าทาง รวมทั้งสีหน้าที่บ่งบอกอารมณ์ของตัวละคร

Staging

เป็นการกํากับภาพให้คนดูเกิดความเข้าใจ คือ ภาพที่คือดูเห็นคือหน้าจอที่มีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม เพราะฉะนั้น ท่าทางการ pose ของตัวละครจะต้องมีความชัดเจน คนดูเมื่อเห็นแล้วจะต้องเกิดความเข้าใจใจทันทีว่าต้องการสื่อถึงอะไร นอกจากนี้ ก็จะมีหลักการจัดองค์ประกอบของภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย